.Ulotka informująca o bezpiecznym sytuowaniu stert, stogów oraz brogów słomy

Zawiercie
2020-08-03

Przy współpracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Starostwa Powiatowego w Zawierciu oraz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zawierciu powstała ulotka informująca o bezpiecznym sytuowaniu stert, stogów i brogów słomy. Ulotka została przekazana do urzędów miast i gmin na terenie powiatu zawierciańskiego celem rozpropagowania wśród mieszkańców oraz zwrócenia uwagi na pojawiający się problem ustawiania stert, stogów lub brogów słomy w miejscach stawarzających bezpośrednie zagrożenie powstania pożaru. Należy pamiętać, że §42 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwa 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów (Dz. U. 2010 nr. 109. poz. 719 ze zm.), określa w jaki sposób powinny być sytuowane starty, stogi oraz brogi słomy.

§ 42.1.Strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie przekracza powierzchni 1 000 m2 lub kubatury 5 000 m3.

2.Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

1) od budynków wykonanych z materiałów:

a) palnych - 30 m,

b) niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m;

2) od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m;

3) od dróg wewnętrznych i od granicy działki - 10 m;

4) od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m;

5) od lasów i terenów zalesionych - 100 m;

6) między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m.

3.Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.stogi gotowe.jpg
+ AAA

Szukaj na stronie:

KONTAKT

Telefon: (32) 6721615

komenda@kppspzawiercie.pl

KALENDARIUM

Ważniejsze wdarzenia
()

Nie odnotowano ważniejszych wydarzeń w tym dniu.

Kliknij w wybraną datę, aby wyświetlić listę wydarzeń odnotowanych w tym dniu

Wyszukiwanie wydarzeń...

NEWSLETTER

Jeśli chesz otrzymywać najnowsze informacje zapisz
się do newslettera.


Zapisywanie adresu...

ZapiszWypisz

  • użytkowników online: 91
  • odwiedzin dzisiaj: 488
  • odwiedzin wczoraj: 615