.Zastępca Komendanta Powiatowego

bryg. Łukasz Osikowicz

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej jest odpowiedzialny za realizację zadań Państwowej Straży Pożarnej oraz funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze działania Komendy Powiatowej PSP w Zawierciu.

Do zadań Zastępcy Komendanta Powiatowego w szczególności należy:
 • kierowanie pracą Wydziału Operacyjno-Szkoleniowy;
 • organizowanie na terenie powiatu Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG);
 • dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze powiatu poprzez Stanowisko Kierowania;
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych;
 • organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego;
 • planowanie i organizowanie ćwiczeń dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego;
 • nadzorowanie przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej;
 • nadzór nad opracowywaniem zamierzeń i realizowaniem zadań w zakresie przygotowań obronnych komendy;
 • analizowanie systemu operacyjnego zabezpieczenia obszaru powiatu;
 • przygotowanie projektów porozumień i umów z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami i strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczo-gaśniczych;
 • przygotowanie analiz i wniosków w sprawach tworzenia, likwidacji i organizacji jednostek ratowniczo-gaśniczych;
 • nadzór i kontrola gotowości operacyjnej jednostek włączonych do KSRG,
 • zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Stanowiska Kierowania;
 • planowanie i wdrażanie systemów komputerowych, łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze powiatu,
 • organizowanie współpracy z innymi podmiotami w zakresie prowadzenia działań ratowniczych;
 • utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami mediów;
 • analizowanie stanu wyposażenia jednostek KSRG w sprzęt ratowniczy, środki gaśnicze, sorbenty i neutralizatory i przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 • współdziałanie z komendami gminnymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 • organizowanie powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych dla jednostek OSP z terenu powiatu;
 • przygotowanie i opracowanie materiałów dla Powiatowego Zespołu d/s Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa;
 • nadzorowanie, koordynowanie i kontrola całokształtu działań Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w zakresie wykonywanych działań.

Komendant Powiatowy wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Komendanta Powiatowego, Głównego Księgowego, kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników samodzielnych stanowisk pracy.

Zastępca Komendanta Powiatowego zastępuje Komendanta Powiatowego w czasie jego nieobecności w zakresie:
 • kierowania Komendą Powiatową;
 • odpisywania pism i decyzji (za wyjątkiem decyzji personalnych dot. służby strażaków, zatrudnienia i zwalniania pracowników cywilnych oraz zobowiązań majątkowych i finansowych);
 • podpisywanie list płac, należności rachunków, przelewów i czeków bankowych, podpisywanych uprzednio przez Główną Księgową;
 • udzielanie urlopów strażakom i pracownikom cywilnym.
Zastępca Komendanta Powiatowego nadzoruje następujące komórki organizacyjne Komendy Powiatowej:
 1. Wydział Operacyjno – Szkoleniowy;
 2. Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą.
+ AAA

Szukaj na stronie:

KONTAKT

Telefon: (32) 6721615

komenda@kppspzawiercie.pl

KALENDARIUM

Ważniejsze wdarzenia
()

Nie odnotowano ważniejszych wydarzeń w tym dniu.

Kliknij w wybraną datę, aby wyświetlić listę wydarzeń odnotowanych w tym dniu

Wyszukiwanie wydarzeń...

NEWSLETTER

Jeśli chesz otrzymywać najnowsze informacje zapisz
się do newslettera.


Zapisywanie adresu...

ZapiszWypisz

 • użytkowników online: 71
 • odwiedzin dzisiaj: 500
 • odwiedzin wczoraj: 589