.Posterunek Zamiejscowy w Szczekocinach

Posterunek Zamiejscowy w Szczekocinach

W celu lepszego pokrycia obszaru chronionego i skrócenia czasu reakcji na zdarzenia jednostka utrzymuje posterunek zamiejscowy w Szczekocinach przy ul. Jana Pawła II nr 6 w sile co najmniej jednego zastępu.

Posterunek zamiejscowy w Szczekocinach liczy 12 ratowników (po 4 na każdej zmianie służbowej):

 • dowódca-dyspozytor,
 • kierowca-ratownik,
 • strażak-ratownik.
 • strażak-ratownik.

Służbę na poszczególnych zmianach służbowych w posterunkach zamiejscowych pełnią strażacy delegowani na podstawie harmonogramu miesięcznego sporządzanego przez Dowódcę JRG i zatwierdzanego przez Zastępcę Komendanta Powiatowego. Zmiany obsad posterunków w przypadkach urlopów, wolnych służb i innych realizowane są na postawie rozkazu dziennego Dowódcy JRG.

Nadzór nad właściwym pełnieniem służby w posterunkach sprawuje bezpośrednio dowódca danej zmiany służbowej JRG Zawiercie.

Dokumentację podstawową posterunków stanowią:

 • książka raportów (obejmująca obsady osobowe, przyjęcia samochodów, sprzętu, obiektów i pagerów),
 • mapa obszaru chronionego,
 • plany miejscowości na obszarze chronionym,
 • wykaz jednostek OSP,
 • wykaz nr telefonów i danych radiowych jednostek i instytucji współdziałających.

Przed objęciem służby dowódca posterunku obowiązany jest obejść wspólnie ze zdającym służbę cały rejon (również ulicę wzdłuż posesji) i skontrolować stan urządzeń kwaterunkowych, gospodarczych itp.

Pełniący służbę realizują całodobowo zabezpieczenie obiektu.

Zdający służbę mają obowiązek przekazania przyjmującym stwierdzonych przez siebie braków, nieprawidłowości itp.

Uwagi o przyjęciu, przebiegu i zdaniu służby odnotowują w książce raportów.

Informację z przebiegu służby d-ca posterunku przekazuje d-cy zmiany JRG Zawiercie do godz. 7:45.

+ AAA

Szukaj na stronie:

KONTAKT

Telefon: (32) 6721615

komenda@kppspzawiercie.pl

KALENDARIUM

Ważniejsze wdarzenia
()

Nie odnotowano ważniejszych wydarzeń w tym dniu.

Kliknij w wybraną datę, aby wyświetlić listę wydarzeń odnotowanych w tym dniu

Wyszukiwanie wydarzeń...

NEWSLETTER

Jeśli chesz otrzymywać najnowsze informacje zapisz
się do newslettera.


Zapisywanie adresu...

ZapiszWypisz

 • użytkowników online: 10
 • odwiedzin dzisiaj: 10
 • odwiedzin wczoraj: 558