.Komendant Powiatowy

bryg. Artur Łągiewka

Telefon: (32) 6721615 wew. 301

Komendant Powiatowy wykonuje zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej na obszarze powiatu zawierciańskiego.

Do zadań Komendanta Powiatowego należy w szczególności:
 • kierowanie Komendą Powiatową poprzez wydawanie zarządzeń wewnętrznych, rozkazów, decyzji, poleceń, instrukcji i wytycznych;
 • wykonanie postępowania administracyjnego w sprawach związanych z zadaniami i kompetencjami Państwowej Straży Pożarnej;
 • podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych strażaków i pracowników dotyczących:
  • nawiązania, zmiany, rozwiązania stosunku służbowego i pracy;
  • awansowania i przeszeregowania, premiowania i nagradzania;
  • nadawania stopni strażackich;
  • wnioskowania o powołanie i odwołanie Zastępcy Komendanta;
 • ustalanie indywidualnych zakresów czynności dla strażaków i pracowników Komendy Powiatowej;
 • sprawowanie nadzoru nad sporządzaniem planu finansowego Komendy Powiatowej;
 • dysponowanie środkami budżetowymi i pozabudżetowymi;
 • organizowanie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej;
 • organizowanie na obszarze powiatu Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG);
 • dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze powiatu poprzez swoje Stanowisko Kierowania;
 • kontrola jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wchodzących w skład KSRG;
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych; - współdziałanie z Komendantami Gminnymi Ochrony Przeciwpożarowej;
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 • opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu;
 • nadzorowanie przepisów przeciwpożarowych;
 • wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa;
 • wstępne ustalanie przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania pożarów oraz miejscowych zagrożeń;
 • organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego;
 • szkolenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych;
 • współdziałanie z Zarządem Powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Komendant Powiatowy pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Powiatowego Zespołu d/s Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa.

Komendant Powiatowy wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Komendanta Powiatowego, Głównego Księgowego, kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników samodzielnych stanowisk pracy.

Komendant Powiatowy nadzoruje następujące komórki organizacyjne Komendy Powiatowej:
 1. Sekcja Kontrolno – Rozpoznawcza;
 2. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadrowych;
 3. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych;
 4. Sekcja Finansów;
 5. Sekcja Kwatermistrzowsko - Techniczna;
+ AAA

Szukaj na stronie:

KONTAKT

Telefon: (32) 6721615

komenda@kppspzawiercie.pl

KALENDARIUM

Ważniejsze wdarzenia
()

Nie odnotowano ważniejszych wydarzeń w tym dniu.

Kliknij w wybraną datę, aby wyświetlić listę wydarzeń odnotowanych w tym dniu

Wyszukiwanie wydarzeń...

NEWSLETTER

Jeśli chesz otrzymywać najnowsze informacje zapisz
się do newslettera.


Zapisywanie adresu...

ZapiszWypisz

 • użytkowników online: 73
 • odwiedzin dzisiaj: 504
 • odwiedzin wczoraj: 589