.Kierownik Sekcji

Telefon: (32) 6721615 wew. 326

Starszy Technik

Do zadań Sekcji Organizacyjno-Kadrowej należy w szczególności:
W zakresie zadań kadrowych
  • Realizowanie założeń polityki kadrowo – płacowej Komendanta Powiatowego.
  • Przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w Komendzie Powiatowej w tym dowódców Jednostek Ratowniczo Gaśniczych.
  • Opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w Komendzie Powiatowej.
  • Opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy Powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów.
  • Prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów Komendy Powiatowej.
  • Sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowe.
  • Realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej.
  • Analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych, przekazywanie potrzeb w tym zakresie do komórki szkoleniowej.
W zakresie zadań archiwizacji
  • Prowadzenie archiwum Komendy Powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentacji tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów.
W zakresie zadań organizacyjnych
  • Realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Powiatowej.
  • Organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Powiatowego.
  • Opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych Komendanta Powiatowego.
  • Prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Powiatowej.
  • Organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej.
  • Przygotowywanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Komendy Powiatowej.
  • Opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy Powiatowej.
  • Organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej i Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych.
  • Realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla Komendy Powiatowej.
  • Ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie Powiatowej.
  • Prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Powiatowego.
W zakresie zadań pomocy prawnej
  • Zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej Komendy Powiatowej w celu świadczenia pomocy prawnej urzędowi Komendanta Powiatowego a w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, oraz występowanie przed sądami i urzędami.
+ AAA

Szukaj na stronie:

KOMUNIKAT

Ogłoszenie o zakończeniu naboru do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty - docelowo Główny Księgowy.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu publikuje wyniki postępowania w naborze do służby na stanowisko stażysta - docelowo Główny Księgowy.

Czytaj dalej...

KONTAKT

Telefon: (32) 6721615

komenda@kppspzawiercie.pl

KALENDARIUM

Ważniejsze wdarzenia
()

Nie odnotowano ważniejszych wydarzeń w tym dniu.

Kliknij w wybraną datę, aby wyświetlić listę wydarzeń odnotowanych w tym dniu

Wyszukiwanie wydarzeń...

NEWSLETTER

Jeśli chesz otrzymywać najnowsze informacje zapisz
się do newslettera.


Zapisywanie adresu...

ZapiszWypisz

  • użytkowników online: 29
  • odwiedzin dzisiaj: 216
  • odwiedzin wczoraj: 493