.Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

Telefon: (32) 6721615 wew. 307

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej

Telefon: (32) 6721615 wew. 313

Do zadań Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej należy w szczególności:
 • Utrzymanie jednostki w należytej gotowości do działań ratowniczo-gaśniczych.
 • Dysponowanie siłami i środkami JRG, dowodzenie nimi, organizowanie działań ratowniczych, kierowanie nimi oraz analizowanie tych działań.
 • Organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz wychowania fizycznego i sportu załogi JRG.
 • Współdziałanie w opracowywaniu planów operacyjnych.
 • Zapewnienie właściwej dyscypliny wewnętrznej i regulaminowego toku służby.
 • Wnioskowanie w sprawach doboru osób na poszczególne stanowiska służbowe w JRG oraz w innych sprawach kadrowych.
 • Zapewnienie właściwego stanu technicznego sprzętu, wyposażenia obiektów i urządzeń JRG oraz nadzór nad ich właściwym użytkowaniem i konserwacją.
 • Tworzenie warunków do osiągnięcia wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych oraz sprawności fizycznej funkcjonariuszy JRG.
 • Prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych zagrożeń, w tym również innych niż pożarowe, w szczególności dotyczących:
  • zapewnienia osobom przebywającym w budynkach, obiektach lub na terenach bezpieczeństwa i warunków szybkiej ewakuacji w wypadku wystąpienia zagrożenia,
  • przygotowania budynków, obiektów i terenów do prowadzenia działań ratowniczych.
 • Wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania oraz rozprzestrzeniania się pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń.
 • Współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania.
 • Prowadzenie rozpoznania w zakresie niezbędnym do podjęcia działań ratowniczych na obszarze powiatu.
 • Wykonywanie innych czynności związanych z operacyjnym przygotowaniem terenu, obiektów i urządzeń do działań ratowniczo-gaśniczych z własnej inicjatywy jak również na zlecenie właściwych organów.
 • Wykonywanie przekazanych zakresem czynności zadań z obszaru działania wydziału operacyjno-szkoleniowego w tym stanowiska kierowania komendanta powiatowego.
Do zadań Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej należy w szczególności:
 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania, wyposażenia, gotowości operacyjno bojowej i wyszkolenia załogi JRG,
 • Prowadzenie analiz i sporządzanie wniosków z akcji ratowniczo-gaśniczych i innych zagrożeń, w tym nadzór i bieżąca kontrola dokumentacji operacyjnej JRG,
 • Współudział w ustalaniu przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożarów oraz miejscowych zagrożeń,
 • Podejmowanie działań wynikających w ramach zastępstwa wzajemnego, podejmowanie w szczególnych przypadkach rozstrzygnięć będących w gestii dowódcy JRG - drogą osobnego polecenia,
 • Wykonywanie przekazanych zakresem czynności zadań z obszaru działania wydziału operacyjno-szkoleniowego w tym powiatowego stanowiska kierowania.
+ AAA

Szukaj na stronie:

KONTAKT

Telefon: (32) 6721615

komenda@kppspzawiercie.pl

KALENDARIUM

Ważniejsze wdarzenia
()

Nie odnotowano ważniejszych wydarzeń w tym dniu.

Kliknij w wybraną datę, aby wyświetlić listę wydarzeń odnotowanych w tym dniu

Wyszukiwanie wydarzeń...

NEWSLETTER

Jeśli chesz otrzymywać najnowsze informacje zapisz
się do newslettera.


Zapisywanie adresu...

ZapiszWypisz

 • użytkowników online: 80
 • odwiedzin dzisiaj: 551
 • odwiedzin wczoraj: 549